Unilever Ev ve Beşeri Temizlik Ürünleri Fabrikası

Konya Organize Sanayi Bölgesinde yer alan tesis Unilever firmasinin dünyadaki en büyük yatırımıdır.
Unilever’in tedarik zincirindeki üç ana kategoriyi bir araya getiren üretim tesisi, toz ve likit ev bakım ürünleri ile kişisel bakım ürünleri imalatlarını kapsamaktadir.
Üretim teknolojisi tasarımı uluslararası Jacobs firmasi tarafından yapılan komplekste üç ana kategorinin üretim binalari, paketleme ve depolama binaları ile yardımcı teknik binalar ve idare binası yer almaktadır.
Kategorilere ait üretim ve depo binaları üç ayrı konveyör bağlantısı ile kendi içlerinde kapalı bir sistem oluşturacak şekilde planlanmıştır.
Projede Konya’nın iklimi ve coğrafi özelliklerinin yönlendirdiği çevreci bir yaklaşım ile yağmur ve yüzey suları yeniden kullanılmış, güneş enerjisinden faydalanılmış, ayrıştırma için atık istasyonları kurulmuştur.
İdare binası için Platin Leed, tesisin tümü için ise Silver Leed sertifikası alınması hedeflenerek projelendirilmiştir.

Proje Bilgileri

Yer: Konya, Türkiye
İnşaat Alanı: 70,000m²
İşveren: Unilever
Proje Tarihi: 2013
Yapım Tarihi: 2015
Sunulan Hizmetler: Avan Projesi, Ruhsat Projesi, Uygulama Projesi, Mesleki Kontrollük

Category

2010'lar, Endüstri