Majidi Mall Alışveriş Merkezi

Erbil kentinde, kuzeyinde çevre yolu, güney ve batısında yeni gelişen konut alanları, doğusunda bir bağlantı yoluyla belirlenmiş bir arsa için tasarlanmıştır. Doğal eğimden yararlanılarak iki farklı kottan girilen yapının, çevre yoluna bakan ana girişinin önünde bir yaya meydanı düzenlenmiştir.
Ana giriş, yörenin kültürel mirasını anımsatan bir anıtsal taç kapıyla vurgulanmıştır. Doğal ışıkla aydınlatılmış lineer alışveriş mekanı, panoramik asansörlerin de bulunduğu, kareye yakın ölçülerde bir giriş holüyle meydana açılmaktadır. Bulunduğu yer ile bütünleşen bir mimari amaçlanmış ve cepheler yerel taşla kaplanmıştır. Alışveriş mekanının başlangıcında yer alan kare giriş holüyle, sonunda yer alan büyük katlı mağazanın öne çıkan kitleleri arasında sağır yüzeyler boyunca devam eden, gölgeli revakların yarattığı kontrast, cepheyi zenginleştirmektedir.

Proje Bilgileri

Yer: Erbil, Irak
İnşaat Alanı: 30,000m²
İşveren: Hewa Holding
Proje Tarihi: 2007
Yapım Tarihi: 2009
Sunulan Hizmetler: Avan Projesi, Uygulama Projesi

Category

2000'ler, Ticaret