Lassa Lastik Fabrikası

Yalnız üretim bölümü 70 000 m²’yi bulan fabrika, yapıldığı dönemde , bir defada inşa edilen en büyük endüstri yapılarından biridir. Tüm endüstri yapıları gibi bu yapının da olabildiğince hızlı ve ekonomik inşa edilmesi istenmiştir. Bu nedenle, araştırma inşaat sistemi üzerinde yoğunlaşmıştır. Günün koşullarında, ön gerilimli ince çatı plakları, prefabrike kiriş ve kolonlar ve prefabrike cephe panellerinden oluşan sistem, amaca uygunluk, yapının hızı ve ekonomi bakımından en uygun sistem olarak ortaya çıkmıştır.
Yaklaşık 300 m.lik boyu ile doğa içinde tek başına duran tek katlı üretim yapısının, tek düzelikten uzaklaşması için prefabrike cephe elemanları düşey girintilerle gölgelendirilmiş, çatıdaki yarım daire kesitli polyester ışıklıkları, çatı kenarının eğrisel konturunu takip ederek cephe boyunca insan yüksekliğine kadar indirilmiştir. Prefabrike cephe plaklarında, göz seviyesinde açılan dairesel pencereler, insan ölçeğinde referans veren simgesel yapı elemanlarıdır.
İdare binasıyla kafeterya ve işçi sosyal tesisleri, yerinde dökme betonarme olarak tasarlanmıştır. Eğrisel konturlu çatı parapetleri ve havalandırma kanallarını da içeren yarım daire kesitli taşıyıcı betonarme perdelerin cephede tekrar eden ritmi ana üretim yapısını çağrıştırır.

Proje Bilgileri

Yer: İzmit, Türkiye
İnşaat Alanı: 80,000m²
İşveren: Lassa-Sabancı Grubu
Proje Tarihi: 1975
Yapım Tarihi: 1977
Sunulan Hizmetler: Kesin Proje, Uygulama Projesi, Mesleki Kontrollük

Category

1970'ler, Endüstri