İş Bankası Genel Müdürlüğü Kompleksi

1988′de Türkiye Şişe Cam Fabrikaları Genel Müdürlüğü için açılan sınırlı proje yarışmasında uygulama için seçilen proje, daha sonra İş Bankası’nın arsayı satın alması üzerine değişiklik geçirmiştir. 1993′te konuyu yeniden gündeme getiren banka genel müdürlüğü, 1988 projesinin ikiz kuleleri yerine, iki küçük bir büyük kule yapılmasının daha ekonomik olacağı kanısına varmıştır. Böylece yeni kompozisyonda, tek yüksek yapı olacak banka genel müdürlüğünün, diğer kulelerden ayrılarak egemen olması da sağlanmış olacaktır. İş Bankası Genel Müdürlüğü’nün yapının her yönden kolayca algılanmasına olanak verecek bir noktada, Büyükdere Caddesi ve İkinci Boğaz Köprüsü giriş yolunun köşesindeki konumunda kalmasına karar verilmiştir. Kiraya verilmesi düşünülen iki küçük kulenin, kompozisyon içindeki yer ve biçimleri için çeşitli araştırmalar yapıldıktan sonra, iki kulenin birbirine yakın ve boğaza paralel yerleştirildiği çözüm uygun bulunmuş ve inşa edilmiştir. Yüksek bloklar, üç katlı yatay bir kitleye oturmaktadır. Bu tablanın büyük kısmında; banka merkez şubesi, personel girişi, 750 kişilik toplantı salonu, sergi salonu vb. servisler bulunmaktadır. Zemin ve birinci bodrum katta küçük bir çarşı ünitesi düzenlenmiştir. Yapının cam kaplaması, Türkiye Şişe Cam Fabrikaları Genel Müdürlüğü’nün başlangıçtaki isteği olmasına karşılık yeni projede farklı bir cephe dokusu tasarlanmıştır. Üç katlı geniş tabla, yollardan ve çevreden yakından algılanacağı için, bu bölümde taş kaplama ve kaplamanın getireceği dokunun, insan ölçeğine yaklaşması amaçlanmıştır.

Proje Bilgileri

Yer: İstanbul, Türkiye
İnşaat Alanı: 250,000m²
İşveren: İş Bankası Genel Müdürlüğü
Proje Tarihi: 1993
Yapım Tarihi: 2000
Sunulan Hizmetler: Avan Projesi

Category

1990'lar, Yönetim