Teknopark İstanbul Yerleşkesi Kalan Etapların Tasarımı

Proje Bilgileri

Konsept Proje

Proje Yeri:
Kurtköy, İstanbul – Türkiye
İşveren:
HEAŞ Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ
Proje Tarihi:
2019

Teknopark İstanbul’a ait daha önce yapılan ve toplam arazi alanı 867.052m² olan Teknopark Kentsel Tasarım Projesi’nin güncel veriler ve gereklilikler ile yenilenmesini içeren ve B Bölgesi’nde 1-2 ve 3. etaplarda halen inşaatı tamamlanmış veya süren yapılar dışında kalan alanlar ile 4. etapta yapılacak yapıların ön projelerinin elde edilmesi için öneri bir masterplan çalışması yapılmıştır.

Proje çalışmasında, mevcut yollar korunarak, yolların belirlediği yapı adalarının tasarım ve geliştirme alanı olarak kabul edildiği bir masterplan çalışması ile yeni bir parselasyon önerilmiş, Teknopark alanının tümüne hizmet edecek donanımlar ve trafik dolaşımı planlanmıştır.

Yeni etaplarda planlanacak yapılar olarak öngörülen Ar-Ge ofisleri, atölye binaları ve karma yapılar ile Teknopark genelinde mekânsal algının, yüksek yapılar ile oluşmuş bir “plaza” algısı yerine daha alçak, heyecan verici özgün mimari detaylarla kurgulanmış bir “kampüs” algısı olması hedeflenmiştir.

4. etap için önerilen yapılar grubunun, Teknopark yerleşkesinin yakın dış çevre ile bir arayüz oluşturması hedeflenmiştir. Bu amaçla, bu alanda diğer ofis alanlarına oranla farklı işlevleri ve ofis türlerini, nitelikli sosyal alanları içeren ve green network işlevi görecek alanları bir arada barındıran karma bir yapı önerilmektedir.