Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yeni Terminal Binası

Proje Bilgileri

Konsept Projesi

Yarışma

Proje Yeri:
Kurtköy, İstanbul – Türkiye
İşveren:
HEAŞ Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.
Proje Tarihi:
2019

Sabiha Gökçen Havaalanı İstanbul’un ikinci havaalanı olmasına rağmen İstanbul’un ve Türkiye’nin ulaşım alt yapısında önemli bir yer tutmaktadır. Arup firmasının 2009’da hazırladığı, havaalanının büyüme stratejisinin tespit edildiği master plan ve raporda ikinci bir pist yeri tespit edilmiş, havaalanının ilave apron, uçak park pozisyonları, yeni terminal binası ve uydu terminaller için mevcut pist ve planlanan yeni pist arasında kalan alan uygun görülmüştür.
Sabiha Gökçen terminal binasının hizmete girdiği 2009 yılından bugüne artan ihtiyaçlar nedeniyle yeni terminal binasının yapılması gündeme gelmiş ve HEAŞ idaresi bu nedenle davetli bir yarışma düzenlemiştir.

Yarışma için hazırlanan projede master planda önerilen şekilde yeni apron ve uydu terminallerle beraber yeni terminal iki pist arasında konumlandırılmıştır.
Yeni terminalin yapımı üç fazda planlanmaktadır. İlk fazda 15 milyon/yıl olan yolcu sayısı, ikinci fazda 25 milyona, üçüncü fazda 35 milyona yükselecektir.
Proje kapsamında üç fazın tamamlanması sonucunda toplam inşaat alanı 331.000m² olan ana ve uydu terminaller ile 178.000m² kapalı ve açık otopark alanları olacaktır.

Yeni terminal binalarının, mevcut T1 ve T2 terminallerinin tonoz biçimli özgün kemerli çatı örtüleri ile uyumlu ancak geçen zaman içinde teknolojinin getirdiği imkanları kullanan, çağdaş mimari form ve simgeler ile yakınlık kuran bir yapı olması hedeflenmiştir. Bu amaçla, ana terminalin çatısı, sinüsoidal bir tonoz yorumu ile kurgulanmış, kara tarafındaki tek büyük tonoz, hava tarafında 3 küçük tonoza yumuşak bir geçişle evrilmiştir. Bu form kullanıcılar için içerden algılanan çatı örtüsünde yumuşak geçişler ve farklı yüksekliklerle zengin bir görsel algı yaratmaktadır.