Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Terminal Ek Binası

Proje Bilgileri

Konsept / Avan / Uygulama Projesi

Proje Yeri:
Kurtköy, İstanbul – Türkiye
İşveren:
HEAŞ Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.
Proje Tarihi:
2016
Yapım Tarihi:
2018
Statik Proje:
ARUP Mühendislik
Mekanik Proje:
Dinamik Proje
Elektrik Projesi:
Enmar Mühendislik

İnşa edilen yeni blok, bir iskele bloğu niteliğinde olup, 2009 yılında yapımı tamamlanmış olan ana terminal ve iskele bloklarına ek olarak terminalin doğusunda, mevcut tevsi projesinde gösterilen alanda inşa edilmiştir. İç hatlar için kullanılacak olan bu blok; bodrum kat, uzak uçaklar katı, gelen yolcu katı ve giden yolcu katı olmak üzere dört ana kattan oluşmaktadır.

Mevcut Sabiha Gökçen Havalimanı ile aynı yaklaşım içerisinde, değişen zamana ve yeni taleplere göre yeniden yorumlanarak ve önceki projenin devamlılığının sağlanması ilkesi ile projelendirilmiştir.

Toplam 25.440,00 m² inşaat alanı olan yapıda, giden ve gelen yolcu katlarında, iki köprü grubu ile uçaklara bağlanılmaktadır. İki ayrı bağlantı noktasından ikişer adet olmak üzere toplam dört adet yolcu gidiş köprüsü ile yolcular uçaklara biniş yapabilmektedir.
Giden yolcu katında, yolcu bekleme alanları ile birlikte bekleme salonları aralarında konumlandırılmış ticari kafeler bulunmaktadır.

Gelen Yolcu katında, körüklere yanaşan uçaklardaki yolcular, yolcu geliş köprüsü ile ilave iskele bloğuna geldikten sonra mevcut bina bağlantısından geçerek bagaj holüne ulaşmaktadır.
Apron kotundaki uzak uçaklar salonlarında ise on adet ikişerli giden yolcu kapısı ve yolcu bekleme salonları ile dört adet gelen yolcu kapısı ve bu yolcuları taşıyacak otobüslere ait park yerleri yer almaktadır.

Uzak uçak gidiş salonlarının bulunduğu katın daha yüksek ve ferah yapılması amacıyla, gelen yolcu yürüyüş koridoru, yapının iç tarafına doğru geriye çekilerek oluşturulan galeriler ile gelen ve giden yolcu için farklı perspektif ve bakış açıları kazandırılmış olup, görsel olarak zengin ve ferah mekanlar oluşturulmuştur.