Arven İlaç Fabrikası

Proje Bilgileri

Konsept / Avan / Uygulama Projesi

Proje Yeri:
Kırklareli – Türkiye
İşveren:
Arven İlaç
Proje Tarihi:
2013-2014
Yapım Tarihi:
2014-2017
Statik Proje:
Sigma Mühendislik
Mekanik Proje:
Dinamik Proje
Elektrik Projesi:
Enmar Mühendislik

Toksöz Holding adına Kırklareli Sanayi Bölgesi’nde yüksek teknolojik girdili özel ilaçların üretimi amacı ile tasarlanmıştır. Tesiste, ilaç üretiminin gerektirdiği hijyen kurallarına uygun bir yerleşim şeması kullanılmıştır. Yönetim, üretim, depo ve servis blokları birleştirici bir ana omurgaya eklemlenmiştir. Bu omurga tüm katlarda her türlü mekanik ve elektrik tesisatının da kolaylıkla kullanım alanlarına dağıtımına olanak sağlamaktadır. Üç katlı tesiste, bodrum katta servisler, mamul ve hammadde dolaşımı bulunmaktadır. Zemin katta üretim alanları, birinci katta ise laboratuvarlar ve klima servisleri yer almaktadır. Yerleşim şeması gelecekteki teknolojik gelişmelere ve artan kapasite taleplerine uygun olarak büyütülebilir şeklide oluşturulmuştur. Bu amaçla arsadaki eğimden yararlanılarak gelişim alanları oluşturulmuştur.