Tapu ve Kadastro Genel Müdürlük Binası

Proje Bilgileri

Konsept Proje

Yarışma

Proje Yeri:
Ankara – Türkiye
İşveren:
İlbank
Proje Tarihi:
2018

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü binası olarak kullanılmak üzere açılan davetli bir yarışma için projelendirilmiştir. Tasarımda ana ilke olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün tarihinden gelen kurumsal kimliğini yansıtacak özgün, çağdaş ve toplumumuzun ulaştığı kültür ve uygarlık düzeyini gösteren bir prestij yapısının mimarisini oluşturmak amaçlanmıştır. Kentsel çevre içinde yabancılaşmayan; cephesi, insan ölçeğiyle ilişkilendirilen ve bir kamu yapısı ciddiyetini ifade eden bir yapı hedeflenmiştir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün ihtiyaç programında verilen fonksiyon ilişkilerinin gerektirdiği bir kampüs yaklaşımında, ancak kompleks bütünlüğünün de sağlandığı birbirine bağlı bir yapılar bütünü kurgulanmıştır. Bu amaçla, arsanın dikdörtgen biçimi, eğimi gibi çeşitli verileri dikkate alınarak tabanda arsaya yayılan, 3 katlı bir podyum üzerinde 15 katlı bir ofis kulesi tasarlanmıştır.