Arven Biopharma Products Factory

Tesis, Toksöz Holding adına Kırklareli Sanayi Bölgesi’nde yüksek teknolojili özel ilaçların üretimi amacı ile tasarlanmıştır. Tesiste, ilaç üretiminin gerektirdiği hijyen kurallarına uygun bir yerleşim şeması kullanılmıştır. Yönetim, üretim, depo ve servis blokları birleştirici bir ana omurgaya eklemlenmiştir. Bu omurga tüm katlarda her türlü mekanik ve elektrik tesisatının da kolaylıkla kullanım alanlarına dağıtımına olanak sağlamaktadır. Üç katlı tesiste, bodrum katta servisler ve mamul/ hammadde dolaşımı bulunmaktadır. Üretim alanları zemin katta yer almaktadır. 1. katta ise laboratuvarlar ve klima servisleri yer almaktadır. Yerleşim şeması gelecekteki teknolojik gelişmelere ve artan kapasite taleplerine uygun olarak büyütülebilir şeklide oluşturulmuştur. Bu amaçla arsadaki eğimden yararlanılarak gelişim alanları oluşturulmuştur.

Project Information

Location: Kırklareli, Turkey
Size: 25,300m²
Employer: Arven İlaç
Project Date: 2013
Build Date: -
Services Provided: Preliminary Project,Permit project, Application Project, Professional Supervision

Category

2010's, Industrial