Unilever Algida Dondurma Fabrikası

Konya’da organize sanayi bölgesinde 297000m2 lik bir alanda yer alan tesis toplam 55000m2 kapalı alanda kurulmuştur. Büyümelerin tamamlanmasından sonra yıllık 200 milyon litre dondurma üretim kapasitesine sahip olacaktır. Unilever’in, tüm dünyada gerçekleştireceği dondurma fabrikası tasarımlarına yön verecek bir örnek tasarım oluşturması hedeflenerek planlanmıştır.Üretim prensipleri,malzeme seçimleri,mekansal organizasyon gibi konularda tekrar edilebilir , modüler bir tasarım yaklaşımı tercih edilmiştir.
Üretim ile doğrudan ilişkili hammadde deposu,karışım,üretim,paketleme,soğuk depo blokları doğu-batı doğrultusunda doğrusal olarak konumlandırılmıştır.Tüm tesisat,personel ve idari bloklar ise üretim bloklarının güneyinde yine doğrusal olarak yer almaktadır. Bu kurgu; dondurma üretiminde büyük önem taşıyan soğutmanın yapılmasını sağlayan amonyak bloklarının kullanım alanlarına en yakın konumda yerleştirilmesine olanak sağlamıştır. Farklı yükseklikler ve genişliklerdeki blokların yapının yola bakan cephesinde yer alan bir kolonad ile ortak bir kurguda bütünleştirilmesi hedeflenmiştir. Çalışan personelin hareketi de, yapının hijyenik alanlarının işleyiş prensiplerine uygun olacak şekilde tasarlanmıştır.
Isı geri kazanımı, yağmur ve yüzey suyunun yeniden kullanımı, yerinde atık ayrıştırma gibi ileri çevre koruma kriterleri uygulanan fabrika,Dünyadaki ilk leed sertifikalı dondurma fabrikası ünvanını almıştır.

Proje Bilgileri

Yer: Konya, Türkiye
İnşaat Alanı: 52,250m²
İşveren: Unilever
Proje Tarihi: 2011
Yapım Tarihi: 2013
Sunulan Hizmetler: Avan Proje, Ruhsat Projesi, Uygulama Projesi, Mesleki Kontrollük
İç Mimari: Studio 13

Category

2010'lar, Endüstri