Stad Oteli

T.C. Emekli Sandığı tarafından Ankara Gençlik Parkı’nın kuzey girişinin karşı köşesinde 225 odalı bir otel, 100 kişilik sinema ile çarşıdan oluşan bir kompleksin yaptırılması amacıyla, 1964’de açılan ulusal yarışmada birinci ödülü kazanmıştır. Farklı işlevler, uygun biçim ve strüktürlerle çözümlenen, doğrudan zemine oturan kitleler içinde yer almaktadır. Bu kitleler aralarında iç yaya yolları bırakacak şekilde düzenlenmiş, böylece çevredeki yaya alanları içe çekilerek yaya mekanının devamlılığı ve zenginliği sağlanmıştır. Onbeş yatak katı içeren otel bloğu kompleksin egemen yapısıdır. Bu bloğun biçimini, bir katta yerleştirilebilecek oda sayısı, manzaraya yönelme ve yüksek yapı için taşıyıcı sistemin gerektirdiği iki yöndeki düşey taşıyıcı betonarme perdeleri belirlemiştir. Stad Oteli, mimarların bu dönemdeki diğer tasarımlarında da egemen olan Brütalist tutumun en belirgin örneklerinden biridir.

Proje Bilgileri

Yer: Ankara, Türkiye
İnşaat Alanı: null m²
İşveren: Emekli Sandığı
Proje Tarihi: 1964
Yapım Tarihi: 1970
Sunulan Hizmetler: Avan Projesi, Uygulama Projesi, Mesleki Kontrollük

Metin Hepgüler ile birlikte

Category

1960'lar, Turizm