Oyak – Renault Otomobil Fabrikası

Kapalı üretim, hizmet ve yönetim alanlarının yanı sıra, otopark, açık spor alanları ve bir otomobil deneme pistini içeren kompleks üç ana bölümden oluşmaktadır. Merkezde idari ve sosyal tesisleri içeren bir blok bulunmakta, bunun iki yanında, kuzey ve güneyde montaj ve mekanik üretim birimleri yer almaktadır. Üretim bloklarının ortaklaşa kullandığı kuvvet santralı, trafo merkezi ve bakım atölyelerini içeren servis alanları da merkezi bölüme yerleştirilerek ulaşım avantajından yararlanılmıştır.
Ülkenin o günkü olanaklarıyla, hızlı ve ekonomik olarak, otomobil endüstrisinin gereksinimi olan açıklıkların geçilmesi yapının çözülmesi gereken önemli sorunlarından biridir. Bu amaçla büronun daha önceki yapılarında geliştirmiş olduğu borudan imal edilen üçgen mekan kirişleri kullanılmıştır. Tasarlanan strüktür, 12 m açıklıktaki taşıyıcı çelik makasları her 2.40 m de bir bağlayan ve 20 m açıklık geçen üçgen mekan kirişlerinden oluşmaktadır. Bu strüktür, her türlü tesisat hattının dağıtımını kolaylaştırmış, aydınlatma elemanları, kaynak köprüleri ve monoraylar gibi ekipmanların istenen noktaya asılabilmesini ve ileride doğacak talepler karşısında esnekliği sağlamakla beraber, çatı üstünde 4.80 m de bir düzenlenen şed elemanlarıyla güçlü bir doğal aydınlatmaya da olanak vermiştir.

Proje Bilgileri

Yer: Bursa, Türkiye
İnşaat Alanı: 50,000m²
İşveren: Oyak-Renault
Proje Tarihi: 1971
Yapım Tarihi: 1972
Sunulan Hizmetler: Kesin Proje, Uygulama Projesi, Mesleki Kontrollük

Category

1970'ler, Endüstri