Konut Sitesi, Anadoluhisarı

Anadoluhisarı sırtlarında, o yıllarda yürürlükte olan Boğaziçi kanununun imar koşulları içinde, 10 blokta 18 konut birimi içerecek şekilde tasarlanmıştır. Yerleşme sokak düzeninde kurulmuştur. Arsanın eğimine paralel düzenlenen iç sokaklar yaya ve taşıt ulaşımını sağlamaktadır.
Yapıların projelendirildiği yıllarda, Boğaziçi’nin özel imar koşulları, belli bir mimariyi adeta zorluyordu. Ahşap karkas sistemin ve yüksek katların doğal sonucu olarak 19. yüzyılda ortaya çıkan düşey modüler pencereler, çağdaş betonarme yapılara da uygulanıyor, böylece geçmişle uyum ve devamlılık sağlandığı kabul ediliyordu. Oysa bunun sonucunda kalın kagir duvarlar ve sövelerle kalınlaşan orta dikmelerin modüler olarak sıkça tekrarı, Boğaz manzarasını kesen ve rahatsızlık veren bir etki yaratıyordu. Burada pencerelerin etrafını çevreleyen sövelerle parapet duvarlarının bir bütün oluşturmasıyla yine düşey etkili pencereler elde edilmiştir. Böylece eskinin devamlılığı sağlanırken aşırı tekrardan kaçınılmış, içten bakıldığında daha geniş ve yatay açıklık etkisi yaratılmıştır.

Proje Bilgileri

Yer: İstanbul, Türkiye
İnşaat Alanı: 10,000m²
İşveren: R. Susar ve H. Çizmeci
Proje Tarihi: 1986
Yapım Tarihi: 1990
Sunulan Hizmetler: Kesin Proje, Uygulama Projesi, Mesleki Kontrollük

Category

1980'ler, Konut