Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Binası

1983’de Halk Bankası Genel Müdürlüğü Binası için açılan sınırlı proje yarışmasında birinci ödülü kazanan proje, inşaatı tamamlanmak üzereyken Hazine Müsteşarlığı tarafından satın alınmıştır. Şartnamede, yapının Ankara’nın girişindeki konumuna dikkat çekiliyor, banka için olduğu kadar kent için de simgesel nitelik taşıması isteniyordu. Ayrıca uzun yıllar hizmet görecek bu yapının alışılmış tipolojilerden farklı, yeni bir çözüm getirmesi, bütün teknolojik gelişmelere açık olması bekleniyordu.
İstenen simgesellik ve işlev, yüksek yapı çözümünü öne çıkarmıştır. İki yönde oyulmuş kare planlı bir yüksek blok olarak tasarlanan ana yapı, bu biçimiyle kentin girişinde büyük bir taç kapı imgesi oluşturmaktadır. Büroların büyük bölümü ideal sayılan kuzey-güney yönlerine yerleştirilmiş, tek düşey ulaşım çekirdeği en çok yürüme mesafesi olan 25 m.yi geçmeyecek şekilde konumlandırılmıştır. Kare planın doğu-batı yönlerinde oyulması, büroların doğal ışıktan yararlanmasına olanak verecek derinlikte olmasını ve doğudaki oyluma her beş katta bir yerleştirilen asma bahçeler çalışanların doğaya, açık havaya yakınlaşmasını sağlamıştır.
Ana yapıya, bulvardan ağaçlı bir iç yolla ulaşılan bir kare avludan girilmektedir. Banka merkez şubesi, anıt ve çevre duvarı bu avluyu sınırlayan elemanlardır. Projedeki anıt ve çevre duvarı yapı devralındıktan sonra gerçekleştirilmemiştir. Kompleksin diğer yapılarının arsaya yerleştirilmesinde, aralarındaki işlevsel ilişkiler kadar, dış mekanlardaki yaşantının düzenlenmesine de özen gösterilmiştir. Çok amaçlı oditoryum, bankacılık okulu, lokal ve misafirhane binası, batıda arsa zemini bir alt kota yerleştirilerek elde edilen rekreasyon alanı çevresinde yerleştirilmiştir.

Proje Bilgileri

Yer: Ankara, Türkiye
İnşaat Alanı: 60,000m²
İşveren: Halk Bankası Genel Müdürlüğü
Proje Tarihi: 1983
Yapım Tarihi: 1991
Sunulan Hizmetler: Yarışma Projesi, Kesin Proje, Uygulama Projesi, Mesleki Kontrollük

Category

1980'ler, Yönetim