Arven Yüksek Teknoloji Ürünleri İlaç Fabrikasi

Tesis, Toksöz Holding adına Kırklareli Sanayi Bölgesi’nde yüksek teknolojili özel ilaçların üretimi amacı ile tasarlanmıştır. Tesiste, ilaç üretiminin gerektirdiği hijyen kurallarına uygun bir yerleşim şeması kullanılmıştır. Yönetim, üretim, depo ve servis blokları birleştirici bir ana omurgaya eklemlenmiştir. Bu omurga tüm katlarda her türlü mekanik ve elektrik tesisatının da kolaylıkla kullanım alanlarına dağıtımına olanak sağlamaktadır. Üç katlı tesiste, bodrum katta servisler ve mamul/ hammadde dolaşımı bulunmaktadır. Üretim alanları zemin katta yer almaktadır. 1. katta ise laboratuvarlar ve klima servisleri yer almaktadır. Yerleşim şeması gelecekteki teknolojik gelişmelere ve artan kapasite taleplerine uygun olarak büyütülebilir şeklide oluşturulmuştur. Bu amaçla arsadaki eğimden yararlanılarak gelişim alanları oluşturulmuştur.

Proje Bilgileri

Yer: Kırklareli, Türkiye
İnşaat Alanı: 25,300m²
İşveren: Arven İlaç
Proje Tarihi: 2013
Yapım Tarihi: -
Sunulan Hizmetler: Avan Projesi, Ruhsat Projesi, Uygulama Projesi, Mesleki Kontrollük

Category

2010'lar, Endüstri