Antalya Uluslararası Havaalanı 2. Dış Hatlar Terminali

1991 yılında açılan proje yarışmasında büromuzun birinci ödülü kazanan projesi ve master planına göre yolcu sayısının artması üzerine ikinci ünitenin inşasına karar verilmiştir. Birinci ünite 1998 yılında hizmete girdikten 6 yıl sonra yapılacak 2. ünite için DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından proje esasları değiştirilmeden kapasitenin arttırılması talep edilmiştir. Bu amaçla, yapının kara tarafına bir bodrum kat eklenmiş ve kara tarafındaki blok enine ve boyuna bir miktar büyütülmüştür. 1. ünite yılda 5 milyon yolcuya hizmet vermek üzere planlanmışken, söz konusu değişikliklerden sonra, 2. ünitenin yılda 8 milyon yolcuya hizmet verebilmesi sağlanmıştır. Birinci ünitede hava tarafında 2 kat olarak hizmet veren kitlenin zemininde planlanan bagaj ayrım bölümü, 2. ünitede kara tarafı bodrumuna alınmış, böylece kazanılan kata da giden yolcu bekleme salonları yerleştirilmiştir. Mimaride, 1. ünitenin beyaz kompozit alüminyum levha kullanılan dış cephe karakteri aynen korunmuş, buna karşılık hava tarafı orta mekanını örten çelik kesik koni yerine ışık geçiren gerilmeli bir teflon örtü tasarlanmıştır. Yapı, 11.5 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak 2005 yılının nisanında hizmete açılmıştır.

Proje Bilgileri

Yer: Antalya, Türkiye
İnşaat Alanı: 85,000m²
İşveren: Devlet Hava Meydanları İşletmeleri
Proje Tarihi: 2004
Yapım Tarihi: 2005
Sunulan Hizmetler: Avan Projesi, Uygulama Projesi, Mesleki Kontrollük

Category

2010'lar, Ulaşım